Home » Projekty » SAFESPOT » SAFESPOT – testy systemu

SAFESPOT – testy systemu

Badania eksperymentalne  demonstratora systemu odbyły się  w dwóch sesjach pomiarowych, które przeprowadzono wraz z zespołem Politechniki w Chemnitz (Technical University of Chemnitz). W skład demonstratora wchodziło:

  • pięć węzłów IPU zawierających nadajniki UWB, anteny i moduły sterujące. Elementy węzłów zamontowano na statywach węzły połączono 50. metrowymi odcinkami skrętki komputerowej,
  • jeden węzeł odbiorczy VPU (odbiornik UWB z anteną dołączony do komputera przenośnego).

Samochód testowy na którym zamontowano odbiornik systemu lokalizacyjnego był wyposażony w system nawigacyjny Leica 1200 DGPS. Badania polegały na wykonywaniu różnych manewrów na obszarze pokrytym przez system. Wyniki z systemu DGPS były używane jako odniesienie do wyników z demonstratora systemu UWB.  Przykładowe porównanie wyników otrzymanych za pomocą obu systemów pokazano na rys. 6.

Nowy obraz

Rys.6  Wyniki lokalizacji (czerwone punkty odpowiadają wynikom z systemu GPS, kolor niebieski – trajektoria zarejestrowana przez system UWB)