Home » Projekty » SAFESPOT

SAFESPOT

 

Celem projektu SAFESPOT  (FP6-2004-IST-4 026963 Cooperative systems for road safety „Smart vehicles on smart roads”) było opracowanie systemu zapewniającego zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wspieranie decyzji podejmowanych przez kierujących pojazdami. Zespół z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej brał udział w pracach podprojektu SINTECH (SAFESPOT Innovative Technologies)  związanych z lokalizacją pojazdów.

W Pracowni Systemów Ultraszerokopasmowych opracowano ultraszerokopasmowy system umożliwiający określenie położenia pojazdu.  W skład systemu wchodzą:

  • utraszerokopasmowe nadajniki (określane jako IPU – Infrastructure Positioning Units) montowane  na stałych obiektach w znanych położeniach,
  • ultraszerokopasmowe odbiorniki ( określane jako VPU – Vehicle Positioning Units)  umieszczone w lokalizowanych pojazdach.

Położenie odbiornika jest obliczane z wykorzystaniem techniki TDOA (Time Difference of Arrival). Architekturę demonstratora systemu przedstawiono na rys. 1.

 

safespot_arch

Rys. 1. Architektura demonstratora systemu lokalizacyjnego