Home » Projekty » NITICS » NITICS – system rejestracji parametrów ruchu

NITICS – system rejestracji parametrów ruchu

Opracowany w Pracowni Systemów Ultraszerokopasmowych system rejestracji parametrów ruchu składa się z urządzenia pomiarowego noszonego przez osobę starszą oraz zestawu węzłów rejestrujących rozmieszczonych w mieszkaniu badanej osoby (rys. 1). Podczas ruchu parametry są mierzone, a następnie transmitowane bezprzewodowo do węzłów rejestrujących. Wyniki są zapisywane na kartach microSD. Urządzenie pomiarowe, wyposażono w czujniki MEMS: akcelerometr, żyroskop, magnetometr i miernik ciśnienia atmosferycznego.
mob_reg_sys

 

 

Zrealizowany system został wykorzystany podczas kampanii pomiarowej z udziałem osób starszych przeprowadzonej przez biorące udział w projekcie  Stowarzyszenia Społeczeństwa Wiedzy (SSW). Na rys. 2 przedstawiono przykładowe wykresy zmian ciśnienia atmosferycznego, pola magnetycznego oraz przyspieszeń zarejestrowane podczas schodzenia osoby starszej po schodach.
atm_pres
magn_field
accel

Zgromadzone w ramach przeprowadzonej kampanii pomiarowej dane zostały wykorzystane do opracowania algorytmów umożliwiających ocenę ruchu i zachowań osób starszych. Prace badawcze dotyczyły przede wszystkim na algorytmach detekcji kroków i badania rozkładu okresu kroków. Przykładowy rozkład długości kroku i estymatę dystrybuanty przedstawiono na rysunku poniżej.

gait_3