Home » Projekty » NITICS » NITICS – system lokalizacyjny

NITICS – system lokalizacyjny

Architekturę zrealizowanego ultraszerokopasmowego systemu lokalizacyjnego przedstawiono na rys. 4. W skład systemu wchodzi sieć zsynchronizowanych węzłów pomiarowych, węzeł referencyjny, sterownik systemu wyznaczający lokalizację  oraz zestaw etykiet dołączanych do obiektów lokalizowanych (etykiety są źródłami okresowo emitującymi sygnały ultraszerokopasmowe).

 

arch_PL2
Rys.4 Schemat funkcjonalny systemu lokalizacyjnego

 

 W systemie zastosowano bezprzewodową synchronizację węzłów. Rolę elementu synchronizującego pracę węzłów pełni węzeł referencyjny, będący źródłem sygnału odniesienia dla wszystkich węzłów realizujących pomiar sygnałów nadawanych przez lokalizowane etykiety.

Schematy  blokowe węzła systemu oraz etykiety przedstawiono na rys. 5. Transmisja UWB jest zrealizowana z wykorzystaniem układów DWM1000 firmy Decawave zgodnych ze standardem sieci bezprzewodowej IEEE 802.15.4a.  Pakiety są nadawane w górnym paśmie UWB (częstotliwość środkowa emisji – 6,5GHz, pasmo 500 MHz).

W węzłach użyto mikrokontrolerów ARM Cortex M4F serii TIVA, a w etykiecie energooszczędnego mikrokontrolera z rodziny MSP430. Etykieta została dodatkowo wyposażona w czujniki MEMS umożliwiające pomiary przyspieszenia oraz ciśnienia atmosferycznego. Wyniki z czujników są wykorzystywane w algorytmach analizy ruchu.

anchor_PL2
tag_PL2Rys. 5 Schematy blokowe węzła i etykiety

 

 

Na rysunkach poniżej przedstawiono fotografie zrealizowanych urządzeń.

Rys. 6 Węzeł pomiarowy (70 x 105 x 20 mm)

tagRys. 7 Etykieta (55 x 50 x 15 mm)