Home » Projekty » NITICS

NITICS

Projekt NITICS (Networked Infrastructure for Innovative Home Care Solutions) był realizowany od 1.05.2013 do 30.11.2015 roku  w ramach programu AAL (Ambient Assisted Living Joint Programme Call 5) przez konsorcjum w składzie:

 • ECLEXYS Sagl (CH),
 • Eeleo (FR),
 • CITST (RO),
 • MKS Electronic Systems Ltd. (SL),
 • Politechnika Warszawska (PL)
 • SAPHYRION Sagl (CH),
 • Siemens (RO),
 • Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy (PL).

Celem projektu NITICS było opracowanie zintegrowanej platformy, która umożliwi szybkie i efektywne pod względem kosztów wdrożenie usług wspomagających osoby starsze i niepełnosprawne, w tym usług pozwalających zachować zdolności kognitywne osób (wpływające zarówno na fizyczną jak i umysłową niepełnosprawność).

W Pracowni Systemów Ultraszerokopasmowych opracowano:

 • system do rejestracji parametrów ruchu osób starszych,
 • ultraszerokopasmowy system lokalizacyjny wraz z algorytmami lokalizacyjnymi,
 • algorytmy do oceny ruchu i zachowań osób starszych,
 • algorytm detekcji upadku.