Home » Projekty » IONIS

IONIS

IONIS (Indoor and outdoor NITICSplus solution for dementia challenges)

Okres realizacji:  1.10.2017 – 31.03.2020

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. ECLEXYS Sagl (CH) – koordynator     IONIS site
  2. Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie (RO)  IONIS site
  3. University POLITEHNICA of Bucharest (RO)  IONIS site
  4. IZRIIS Institute for research, intergenerational relations, gerontology and ICT (SI)  IONIS site
  5. Alzheimer Slovenia – Spominčica (SI)  IONIS site
  6. Politechnika Warszawska (PL)
  7. Warszawski Uniwersytet Medyczny (PL)  IONIS site
  8. Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (HU)  IONIS site
  9. Őszi Napsugár Otthon (HU)  IONIS site
  10. Softic Ltd. (HU)  IONIS site

Ludzie z demencją, w każdym stadium choroby doświadczają problemów związanych z utratą pamięci, zakłopotaniem, dezorientacją. Okresowe powtarzanie czynności, trudności ze znalezieniem przedmiotów, nocne spacery oraz ucieczki z miejsca zamieszkania są typowymi skutkami choroby.

Projekt IONIS zakłada wykorzystanie technik lokalizacji osób i obiektów, monitorów snu i sieci radiokomunikacyjnych do budowy platformy stanowiącej wsparcie dla osób chorych oraz ich opiekunów, w miejscu zamieszkania a także poza domem.

Celem projektu jest budowa modułowej platformy integrującej rozwiązania opracowane w ramach realizowanego poprzednio projektu NITICS z nowymi rozwiązaniami. W skład platformy wejdą systemy lokalizacyjne: ultraszerokopasmowy i oparty na technice Bluetooth Low Energy, czujniki snu, czujniki MEMS umożliwiające analizę ruchu, urządzenia automatyki domowej   oraz urządzenia tworzące interfejs użytkownika.

Platforma IONIS oprócz wspierania osób podczas codziennych aktywności (np. poprzez lokalizację przedmiotów, przypominanie o zaplanowanych czynnościach) pozwoli na gromadzenie danych umożliwiających wykrycie i ocenę zmian zachowań osób monitorowanych (np. ocenę ich aktywności fizycznej) a także detekcję sytuacji niebezpiecznych  (np. upadku, czy też niemożności powrotu do miejsca zamieszkania). Platforma oferuje też wsparcie dla opiekunów osób chorych poprzez dostęp do informacji o zachowaniach osób monitorowanych oraz wysyłanie alarmów w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu.

Modułowa struktura platformy umożliwi jej adaptację do potrzeb konkretnego użytkownika, a w przyszłości poszerzenie oferowanych przez nią usług.