Home » Projekty » EIGER

EIGER

Projekt EIGER (Design of Enhanced Reliable GNSS/UWB Personal Navigation Devices) był realizowany od 1.11.2013 do 30.10.2015 r. przez konsorcjum w składzie:

ECLEXYS SAGL,  Szwajcaria
Politechnika Warszawska
SAPHYRION SAGL,  Szwajcaria
POLE STAR SA,  Francja
Laser Navigation srl,  Włochy

Projekt miał na celu realizację systemu umożliwiającego nieprzerwaną nawigację zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach, także podczas przemieszczania się pomiędzy tymi środowiskami. Koncepcję systemu przedstawiono na rysunku 1.

EIGER_sys_koncepcja

Rys. 1. Ilustracja koncepcji systemu EIGER

Urządzenie nawigacyjne tworzą: moduł nawigacyjny oraz smartfon lub tablet z zainstalowanym oprogramowaniem. Podczas pracy na zewnątrz lokalizacja jest określana z użyciem systemu satelitarnego GPS. W pomieszczeniach są wykorzystywane sygnały ultraszerokopasmowe (UWB) emitowane przez rozmieszczone w budynku nadajniki.

Podczas pracy wewnątrz budynku moduł nawigacyjny będzie wykonywał pomiary czasów przybycia impulsów UWB. Wyniki pomiarów oraz informacje o położeniu węzłów infrastruktury (transmitowane przez poszczególne węzły) umożliwią wyznaczenie położenia modułu.

Wyniki pomiarów realizowanych przez moduł są wstępnie przetwarzane, rejestrowane,  a następnie, z wykorzystaniem łącza Bluetooth, przesyłane do zewnętrznego urządzenia (smartfonu lub tabletu) gdzie są wykorzystywane do wyznaczenia lokalizacji. Moduł może również pracować w trybie autonomicznym, jako urządzenie rejestrujące trasę przebytą przez użytkownika. Zgromadzone dane mogą być później przetwarzane za pomocą zewnętrznej aplikacji.

Nowatorstwo proponowanego rozwiązania polega przede wszystkim na:

  • wykorzystaniu architektury unilateralnej nie stosowanej w dostępnych komercyjnie ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych,
  • konstrukcji modułu nawigacyjnego łączącego techniki GPS i UWB,
  • zastosowaniu nowej techniki bezprzewodowej synchronizacji węzłów infrastruktury ultraszerokopasmowej,
  • nowych algorytmach lokalizacyjnych oraz procedurach sterujących pracą modułu nawigacyjnego, których zadaniem jest zapewnienie ciągłej nawigacji, zwłaszcza w obszarach przejściowych (np. podczas wchodzenia do lub wychodzenia z budynków).

W Pracowni Systemów Ultraszerokopasmowych opracowano ultraszerokopasmową infrastrukturę systemu oraz ultraszerokopasmową część odbiornika modułu nawigacyjnego.