Home » Pracownia » Skład osobowy

Skład osobowy

dr inż. Jerzy Kołakowski (kierownik pracowni)
pokój 27, telefon: +48 (22) 234 7635

doc. dr inż. Jacek Cichocki
pokój 27, telefon: +48 (22) 234 7635

dr inż. Karol Radecki
pokój 29, telefon: +48 (22) 234 7620

mgr inż. Vitomir Djaja-Jośko
pokój 29, telefon: +48 (22) 234 7635

mgr inż. Marcin Kołakowski
pokój 29, telefon: +48 (22) 234 7635