Home » Pracownia

Pracownia

Działalność Pracowni Systemów Internetu rzeczy obejmuje szeroki zakres zagadnień z dziedziny radiokomunikacji i technik pomiarowych, w tym zastosowania metod cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Tematyka prowadzonych prac dotyczy obecnie przede wszystkim:

  • systemów ultraszerokopasmowych (UWB),

a także:

  • technik cyfrowego przetwarzania sygnałów (z wykorzystaniem technik DSP i FPGA),
  • metod i systemów do pomiarów urządzeń radiokomunikacyjnych,
  • algorytmów i systemów lokalizacji,
  • cyfrowych systemów komórkowych drugiej i trzeciej generacji,
  • metod i systemów do monitorowania widma elektromagnetycznego,
  • radiowych systemów wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych,
  • atomowych wzorców częstotliwości.