Home » IONIS – konferencja

IONIS – konferencja

Konferencja

Międzynarodowy projekt IONIS – System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i ich opiekunów w środowisku domowym i poza domem”

odbyła się 12.02.2018 r. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Patronat nad konferencją objął  prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).