Home » Dydaktyka » Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Przykładowe tematy prac dyplomowych (I-inżynierskich, M -magisterskich) zakończonych w Pracowni w latach 2017-2019  

 • Aplikacja do analizy odpowiedzi impulsowej kanału UWB (I – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych SIT)
 • Generacja sygnałów o wysokostabilnej częstotliwości sterujących pracą układu DW1000 (M)
 • Implementacja algorytmu lokalizacyjnego w systemie z procesorem ARM Cortex-A8 (I)
 • Nawigacja w pomieszczeniach z wykorzystaniem modułów Bluetooth Low Energy (M)
 • Opracowanie układu do analizy odpowiedzi ultraszerokopasmowego kanału propagacyjnego z wykorzystaniem modułu DWM1000 (M)
 • Opracowanie interfejsu użytkownika systemu wspomagania osób z demencją (M)
 • Opracowanie modułu wyznaczania trasy przemieszczania się obiektu z wykorzystaniem układu BNO055 (I)
 • Opracowanie monitora sygnałów zgodnych ze standardem LoRa (I)
 • Opracowanie stanowiska do automatycznych pomiarów generatorów odniesienia (I)
 • Opracowanie sterownika systemu lokalizacyjnego platformy wsparcia osób z demencją (M – celujący)
 • Opracowanie systemu do pomiaru jakości usług w sieciach telefonii komórkowej z wykorzystaniem urządzeń dostarczanych użytkownikom (M)
 • Opracowanie systemu transmisji danych diagnostycznych ultraszerokopasmowego systemu lokalizacyjnego (M – celujący)
 • Opracowanie układu etykiety UWB/BLE do hybrydowego systemu lokalizacyjnego (M – celujący)
 • Opracowanie układu do transmisji danych z etykiety systemu lokalizacyjnego z wykorzystaniem łącza Bluetooth (I)
 • Opracowanie układu transmisji danych zgodnego ze standardem LoRa (I)
 • Opracowanie ultraszerokopasmowego lokalizatora obiektów (I)
 • Opracowanie wielokanałowego odbiornika Bluetooth (M)
 • Oprogramowanie do sterowania modemem GSM/UMTS (M)
 • Układ do detekcji ruchu wykorzystujący laserowe czujniki zbliżeniowe (I)
 • Układ do rejestracji trasy ruchu osób z wykorzystaniem odbiornika GPS i modemu sieci komórkowej (M)

i realizowanych obecnie (2019):

 • Opracowanie bezprzewodowego systemu do detekcji ruchu obiektów (I)
 • Opracowanie oprogramowania do wizualizacji danych z modułów radarów ultraszerokopasmowych serii XeThru (I)
 • Opracowanie systemu do analizy poboru energii urządzeń z zasilaniem bateryjnym (M)
 • Opracowanie systemu do monitorowania sygnałów sieci IEEE802.15.4a (M)
 • Opracowanie systemu do nawigacji w pomieszczeniach z wykorzystaniem skanera laserowego (M)
 • Opracowanie systemu IoT do monitorowania warunków środowiskowych (M)
 • Opracowanie układu do akwizycji danych z modułów radiowych Bluetooth 5 (I)
 • Opracowanie układu do badania pracy serca z wykorzystaniem techniki balistokardiografii (M)
 • Opracowanie węzła sieci LoRa do badania jakości powietrza (M)