Home » Badania » Ultraszerokopasmowe systemy lokalizacyjne

Ultraszerokopasmowe systemy lokalizacyjne

Szczególnie obiecującym obszarem wykorzystania techniki UWB są systemy lokalizacji i śledzenia obiektów wewnątrz pomieszczeń (gdzie wykorzystanie systemów satelitarnych jest znacznie utrudnione). Zakres zastosowań tego typu systemów jest bardzo szeroki. Obejmuje on między innymi:

  • lokalizację i badanie przemieszczania się pracowników w zakładach pracy, personelu i klientów w centrach handlowych,
  • lokalizację sprzętu, badanie zakresu jego wykorzystania,
  • kontrolę przemieszczania towarów, w tym towarów niebezpiecznych,
  • analizę przepływu towarów i klientów,
  • lokalizację funkcjonariuszy służb podczas akcji ratunkowych,
  • ochronę (systemy alarmowe).

Zastosowanie do realizacji tych celów systemów ultraszerokopasmowych  pozwala na osiągnięcie licznych korzyści. Obiekty mogą być lokalizowane z kilkunastocentymetrową dokładnością. Szerokie pasmo emisji UWB czyni je odpornymi na zakłócenia wprowadzane przez inne systemy.

W Pracowni Systemów Ultraszerokopasmowych w ramach prowadzonych projektów zostało opracowanych kilka wersji demonstratorów ultraszerokopasmowych systemów lokalizacyjnych. W projekcie EIGER zaprojektowano i wykonano system do nawigacji wewnątrz pomieszczeń. Wynikiem projektu NITICS jest system umożliwiający lokalizację osób i obiektów. Przedmiotem prac w ramach projektu SAFESPOT był system do określania położenia pojazdów.

W zrealizowanych konstrukcjach wykorzystano różne wersje architektur (multilateralną i unilateralną). W systemach EIGER i SAFESPOT konstrukcję części radiowych oparto na układach scalonych DW1000 i modułach DWM1000 firmy Decawave.