Home » Badania

Badania

Badania prowadzone w Pracowni są przede wszystkim związane z technikami ultraszerokopasmowymi (UWB – Ultra WideBand). Szczególnie interesuje nas wykorzystanie techniki UWB w systemach lokalizacyjnych.

 

Zakres prac obejmuje:

  • techniki generacji sygnałów ultraszerokopasmowych
  • techniki odbioru impulsowych sygnałów UWB
  • przetwarzanie cyfrowe sygnałów UWB z wykorzystaniem technik CPLD/FPGA
  • badania algorytmów określania położenia
  • analiza i redukcja błędów w systemach lokalizacyjnych UWB