Strona główna

Pracownia Systemów  Internetu Rzeczy wchodzi w skład Zakładu Radiokomunikacji w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych.

Zakres prac badawczych prowadzonych w Pracowni prac obejmuje zagadnienia związane z sieciami IoT.

Realizowane w Pracowni projekty polegają na łączeniu technik transmisji i odbioru sygnałów radiowych oraz zaawansowanych algorytmów przetwarzania i pomiarów  tych  sygnałów.  W budowanych  systemach i urządzeniach są  wykorzystywane moduły do transmisji radiowej, systemy mikrokontrolerowe, czujniki MEMS.

 

Prowadzone przez nas wykłady i laboratoria obejmują swoim zakresem:

  • podstawowe zagadnienia z obszaru radiokomunikacji,
  • miernictwo radioelektroniczne,
  • systemy komórkowe (GSM/EDGE/UMTS/HSPA/LTE/5G),
  • techniki ultraszerokopasmowe.